Vår visjon

Vårt arbeid vil i all hovedsak være rettet mot dagens forvaltningspolitikk av store rovdyr i Norge. For å sikre levedyktige og friske stammer av samtlige av våre viltlevende store rovdyr, ønsker vi å påvirke dagens ukritiske forfølgelse som skjer i form av lisensjakt, skadefelling, hi-uttak av jerv og vårjakt på bjørn m.m. Vi ønsker derfor å påvirke forvaltningspolitikken på en måte som gjør at all jakt på fredet rovvilt umiddelbart opphører, eller blir meget strengt håndhevet i fremtiden.

I vårt arbeid for å forandre dagens forvaltningspolitikk vil vi bidra til å formidle kunnskaper og nye idéer blant befolkningen, der rovdyr er en del av det naturlige miljøet.

Vi skal jobbe for å skape en holdningsendring der det tradisjonelt er vanlig å ha en allmenn oppfatning om at rovdyr er ensbetydende med skadedyr. I dette arbeidet vil det bli lagt ekstra vekt på å påvirke flere til å legge om til mindre konfliktfylte driftsformer i rovdyrutsatte strøk.

Personer i fra Rovviltets Røst vil være tilstede der konflikter mellom rovdyr og mennesker oppstår. Vårt arbeid vil være av en forebyggene karakter. Vi ønsker å bringe kampen for våre rovdyr ett skritt videre, og vise delaktighet, tilstedeværelse, og engasjement.

Vårt felles mål er å være synlig og aktiv, samt jobbe for at våre rovdyr skal sikres en trygg fremtid, også for våre kommende generasjoner. Igjennom organisasjonen Rovviltets Røst vil vi gi våre store rovdyr en stemme utad, der ofte vanlig tro og læring baserer seg på at juridiske prinsipper gjelder for alt, unntatt rovdyr.

Vi håper at alle som ønsker å støtte, bidra, eller å delta aktivt, finner vegen til Rovviltets Røst.

Det finnes mange måter der den enkelte kan bidra til at RR skal lykkes med sine mål. Ved å dele linken tiil hjemmesiden til RR vil man være delaktig i at vi når ut til et større publikum,.

Ønsker man å bidra økonomisk så er et medlemskap en god begynnelse. Dette gir oss uvurdelig hjelp til å kunne jobbe videre med vårt arbeid, i vår organisasjon som til nå ikke har mottatt noen form for tilskudd.

Vi håper at flest mulig melder seg inn i organisasjonen Rovviltets Røst. Ved å bidra til å heve vårt medlemstall, vil man også bidra til å styrke vår organisasjon overfor store krefter i forvaltningspolitikken. Hele vårt arbeid er basert på tro, vilje, og engasjement. Ved å bidra økonomisk vil man aktivt hjelpe aktive rovdyrforkjempere med å nå sine mål.

Bli medlem

Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.

Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.

Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem.
Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltagelse, bidra til å
styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.

Rovviltets Røst
Postboks 1410 - Texas
2406 Elverum
post@rovviltetsrost.no

Konto.nr: 1503.24.35332
Org.nr: 997 393 627

Kontakt oss

Besøk oss på sosiale medier:

Kopirett © 2017 Rovviltets Røst. Alle bilder tatt av Jostein Hellevik, Dalen Villmarksenter.