Vi kjemper for rovdyrenes
rett til å leve i norsk natur.

Forebyggende. Rettferdig. Nytenkende. Aktivt. Engasjerende.

Velkommen til Rovviltets Røst

Rovviltets Røst (RR) mener at alle viltlevende store og små rovdyr skal leve fritt i Norsk natur, innenfor deres naturlige leveområder. For å nå disse målene er vi i dag den hardest arbeidende og raskest voksende organisasjonen i Norge. Bli en del av dette fellesskapet du også!

Konflikter

Rovdyrene i Norge blir fordrevet fra sine naturlige leveområder, mye grunnet konflikter i beite- og reinnæring og jakt med løshund.

Les mer

Vår visjon

Vårt arbeid vil i all hovedsak være rettet mot dagens forvaltningspolitikk av store rovdyr i Norge.

Les mer

Bli medlem

Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.

Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.

Om oss

Rovviltets Røst ble etablert i 2011 og er en organisasjon som jobber for rovdyrenes rett til å leve i norsk natur.

Rovviltets Røst arbeider for å gi våre store rovdyr en verdig stemme utad over hele landet, men hovedsakelig i våre mest konfliktfylte fylker Hedmark, Akershus og Østfold.I store deler av landet finnes det i dag stor motstand mot rovdyr, der vi mener denne er basert på feilslått tankegang og konservative holdninger.

Rovviltets Røst ønsker å være en sterk og synlig bidragsyter for å tale folkets sak, der folket i denne sammenheng er befolkningen som har et fornuftig forhold til våre rovdyr.
Gjennom vår virksomhet skal vi bidra til at flere mennesker skal tilegne seg større forståelse for våre rovdyr.

Rovviltets Røst skal i best mulig grad legge til rette for et aktivt samarbeid med andre organisasjoner, foreninger, politiske partier, statlige og kommunale myndigheter, samt andre som har en delaktighet i arbeidet som skal nedlegges.

Rovviltets Røst
Røsslyngveien 16 d
1812 Askim
post@rovviltetsrost.no

Konto.nr: 1503.24.35332
Org.nr: 997 393 627

Kontakt oss

Besøk oss på sosiale medier:

Kopirett © 2017 Rovviltets Røst. Alle bilder tatt av Jostein Hellevik, Dalen Villmarksenter.