Konflikter

Rovdyrene i Norge blir fordrevet fra sine naturlige leveområder, mye grunnet konflikter i beite- og reinnæring og jakt med løshund. I tillegg har store skogeiere kastet seg inn i kampen, særlig mot ulv, grunnet utleie av jaktterreng og jaktrettigheter.

Norge har ca 2 millioner sauer på utmarksbeite hvert eneste år, hvor ca 100 000 av dem aldri kommer tilbake. De aller fleste dør av helt andre årsaker enn rovdyr (det kan være drukning i myrer, beinbrudd, giftige planter, påkjørsler, flått og sykdom) og det har vært en kraftig nedgang i sau tatt av rovvilt de siste årene. I 2006 ble det erstattet 38 500 antall sau, mens det i 2015 ble erstattet 20 200.

Likevel gis det fellingstillatelser på alle våre store rovdyr over en lav sko.

Jakt er også en stor årsak til all konflikten i Norge. Jegere som jakter med løse hunder føler særlig ulv som en stor trussel mot deres jaktinteresser og elgkvoter. Det er en kjensgjerning at elgbestanden i Norge har eksplodert de siste tiårene. På femtitallet skjøt jegere rundt 5000 elg, i dag utgjør fellingene langt over 30 000. Det er derfor viktig å huske på historikken i elgbestanden og ikke la grådigheten ta overhånd, slik man ser enkelte jegere og skogeiere gjør i dag.

Rovviltets Røst mener at de store rovdyrene skal ha sin rettmessige plass i naturen og at beitenæringen må tilpasse seg dagens virkelighet og påse at dyrene deres har best mulig vern uten at det skal gå på bekostning av rovdyrene.

Rovviltets Røst mener også at jaktinteresser er en hobby og at det er jegerne sitt ansvar å verne om sine hunder.

Rovviltets Røst mener at det skal ligge faglige begrunnelser bak forvaltningen av rovdyr i Norge, og ikke bekvemmelighetshensyn slik det synes er tilfelle i dag.

Bli medlem

Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.

Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.

Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem.
Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltagelse, bidra til å
styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.

Rovviltets Røst
Røsslyngveien 16 d
1812 Askim
post@rovviltetsrost.no

Konto.nr: 1503.24.35332
Org.nr: 997 393 627

Kontakt oss

Besøk oss på sosiale medier:

Kopirett © 2017 Rovviltets Røst. Alle bilder tatt av Jostein Hellevik, Dalen Villmarksenter.