Bli medlem

Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem. Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltakelse, bidra til å styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.

Innmelding:
Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år
Pensjonister/honnør og studenter: kr 100,- pr år
Familiemedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap i organisasjonen) kr 50,- pr år.

Bli medlem

Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.

Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.

Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem.
Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltagelse, bidra til å
styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.

Rovviltets Røst
Postboks 1410 - Texas
2406 Elverum
post@rovviltetsrost.no

Konto.nr: 1503.24.35332
Org.nr: 997 393 627

Kontakt oss

Besøk oss på sosiale medier:

Kopirett © 2017 Rovviltets Røst. Alle bilder tatt av Jostein Hellevik, Dalen Villmarksenter.