Styret

Leder:
Anne Margrethe Vadder, Østfold

Styremedlemmer:
May Opheim, Hedmark
John Willy Hofsvang, Oslo
Eva McMaster, Finnmark

Varamedlemmer:
Torgeir Berge, Akershus
Ann Kristin Letterud, Hedmark
Susanne M. Dørfler, Østfold
Jon Bakke, Hedmark

Valgkomitè:
Ida Rønning Bysveen, Hedmark


Bli medlem

Send meg giro Jeg betaler direkte til bankkonto 1503.24.35332
Ønsker du å tegne et familiemedlemskap?
Ja
Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.
Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem.
Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltagelse, bidra til å
styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.