Kontakt oss

Rovviltets Røst
Postboks 1410
2405 Elverum

Mobil: (+47) 40302412
E-post: post@rovviltetsrost.no


Bli medlem

Send meg giro Jeg betaler direkte til bankkonto 1503.24.35332
Ønsker du å tegne et familiemedlemskap?
Ja
Med familiedlemskap kan en i familien tegne seg som hovedmedlem,og de resterende i familien betaler kun 50,- for sitt medlemskap.
Hovedmedlemsskap: kr 200,- pr år / Pensjonister/honnør og studenter:kr 100,- pr år / Familiedlemskap (der allerede ett av familiemedlemmene har et hovedmedlemsskap)kr 50,- pr år.


Rovviltets Røst ønsker DEG som medlem.
Våre medlemmer kan gjennom aktiv eller passiv deltagelse, bidra til å
styrke vår posisjon og rolle innenfor konflikter og debatter.